Byggeprosjekter

Styret ønsker å gi litt informasjon om byggeprosjekter.

Du som vil bygge har selv ansvar for å avklare om tiltaket er i samsvar med regelverket. Det er blant annet viktig å sjekke kommunens plan for området der du bor før du setter i gang. Når du ønsker å bygge/gjøre tiltak på din eiendom i Einerveien, er du som tiltakshaver ansvarlig for å følge lover og regler, og det er din oppgave undersøke om arbeidet er søknadspliktig.

Et viktig punkt for deg som skal bygge er å huske å varsle naboene. Intensjonen med nabovarsling er at naboer og gjenboere skal gis en anledning til å ivareta sine interesser, og ikke minst er det godt naboskap å informere om at det i en periode vil være økt aktivitet og støy fra byggingen av tiltaket. Selv om tiltaket ikke er søknadspliktig, reduserer et nabovarsel og dialog om tiltaket risikoen for nabokonflikt.

Derfor skal også et nabovarsel inneholde mange av de samme opplysninger som gis i byggesøknaden, i den grad det berører naboer i nevneverdig grad. Plan-, snitt- og fasadetegninger, inntegnet situasjonskart og eventuelle dispensasjonssøknader, er elementer som bør vedlegges et nabovarsel.

Nabovarselet skal sendes til naboene før du søker om byggetillatelse. Kvittering for nabovarselet skal fylles ut av den som søker og sendes til kommunen sammen med byggesøknaden. Styret ønsker et nabovarsel på lik linje med dine nærmeste naboer.

Som en god nabo bør du vurdere når på døgnet du skal utføre støyende arbeid, se også lov om helligdagsfred.

Her er noen nyttige linker:

Kommunens nettsider for Plan, bygg og eiendom:

https://www.nordrefollo.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/

Husk å varsle etter at bygget står ferdig:

https://dibk.no/bygge-selv/soknadsskjema-for-mindre-byggeprosjekter-pa-boligeiendom/

For informasjon om hva man kan bygge ut, og når man må varsle naboer finner man her:

https://dibk.no/bygge-eller-endre/send-nabovarsel/

Arealplan for Bøleråsen:

https://www.arealplaner.no/3020/arealplaner/61

Nabolov:

Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova) – Lovdata

Helligdagsfred:

Lov om helligdager og helligdagsfred – Lovdata