Styret i sameiet

Ved ordinært sameiermøte 2024 ble følgende personer valgt til styreverv i Sameiet Einerveien grendelag:

Styremedlemmer (5 medlemmer):
Anita Bech-Hanssen
Tone Wiig
Jon-Arild Andreassen
Jakob Jonhardsson
Daniel Risvik (styreleder)

Varamedlemmer (2 medlemmer):
Wenche Kvåvik
Christin Sagen

Velferdskommite(2 medlemmer):
Natascha Kielland
Silje Smaadal

Styret ble konstituert ved styremøte 1.05.2024.

Ønsker du å komme i kontakt med styret i sameiet Einerveien grendelag, ber vi deg sende en e-post til følgende e-postadresse:

styret@einerveien.no

Henvendelser til denne e-postadressen blir lest av alle i styret.

Benytt Styreleder@einerveien.no hvis kun styreleder skal kontaktes.