Meglerinformasjon/Dokumenter

På denne siden kan du som megler finne informasjon og laste ned relevant dokumentasjon som omhandler bolig i sameiet Einerveien Grendelag.

Verdt å nevne er følgende:

Felleskostnader er p.t. kr. 1.630,- pr. mnd, hvor 500,- blir satt av til et vedlikeholdsfond. Felleskostnader inkluderer tv og internett, snømåking, feiing, stell og vedlikehold av fellesarealer. Hver bolig har bruksrett til en garasjeplass merket med hus nummer.

De bes ta kontakt med grendelagets regnskapsfører Azets på e-post adresse aleksandra.elgstoen@azets.com  Hun sender kopi av RF-1140B og opplysninger om eventuell restanse på felleskostnader, samt faktura for eierskiftegebyr pålydende kr. 1.500,-.

Viktig: Når boligen er solgt må du sende eierskiftemelding snarest til vår regnskapsfører på epost-adresse aleksandra.elgstoen@azets.com 

Denne eierskiftemeldingen må inneholde:
– Ny adresse til selger(-e) hvis kjent
– Navn og fullt personnummer på kjøper(-e)
– Mobilnummer og e-postadresse til kjøper(-e)
– Overtagelsesdato
– Kjøpesum

Håper dette kan være til hjelp.