Elbil i Einerveien

Alle garasjer i Einerveien er klargjort for ladestasjoner. Vi bruker Zaptec Pro og anlegget blir driftet og levert av ChargeUp. Dette er et lastbalansert anlegg, hvor ledig kapasitet i strømnettet blir tildelt fortløpende. Merk at dette fungerer som et køsystem. Lading fra stikkontakt i garasjen er ikke lov.

Anlegget er 230V, noe som gjør lading av Renault (og andre biler som krever 400V) vanskelig.

Prisen for lading skal være til grendelagets kostpris inklusive avgifter til drift (ca 20% påslag på kWh-prisen).

Ladestasjon bestilles fra disse linkene:
Anlegg Syd
Anlegg Midtre
Anlegg Nord